Koliko su Europljani tjelesno aktivni?

Minimalna razina tjelesne aktivnosti koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za odrasle osobe, od 18 godina pa na više, je dva i pol sata tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno.

U 2014. godini gotovo polovica stanovništva (49,8%) u dobi od 18 ili više godina u Europskoj uniji nije se bavila sportom, a trećina (29,9%) je provela najmanje dva i pol sata tjedno aktivno (tu je uključen i biciklizam kao oblik prijevoza).

Postotak vježbača veći je kod muškaraca (34,5%) nego kod žena (25,6%). Razlika je i u stupanju obrazovanja gdje se postotak vježbanja kod nekih s godinama smanjuje, a kod drugih raste. U EU 40,5% visokoobrazovanih osoba bilo je aktivno najmanje dva i pol sata tjedno, a od niže obrazovanih manje od četvrtine (19,2%).

Nordijske zemlje imaju najveći udio ljudi koji se bave fizičkim aktivnostima.

Najveći postotak ljudi u EU koji su proveli najmanje dva i pol sata vježbajući tjedno su: u Finskoj (54,1%), Danskoj (53,4%) i Švedskoj (53,1%), a slijede ih Austrija (49,8%) i Njemačka (47,3%).

Hrvatska je (tada 2014.) bila pozicionirana na 20. mjestu (među Italijom, Portugalom), a najmanji postotak vježbanja imaju Rumunjska (7,5%) i Bugarska (9,0%).

Izvor: How much do Europeans exercise? (ec.europa.eu/eurostat)


Klikni na sliku!